Giới thiệu

Bò ThaiIndu có ngoại hình thể chất chắc chắn, khoẻ mạnh, hệ cơ phát triển, u vai phát triển, tai to và cụp xuống ngoại hình đẹp..Khối lượng trưởng thành: Bò cái 800-950kg-bò đực 1,200-1,750kg..........//............. พ่อพันธุ์แดงมหาชน, อาปาเช่มหาชน,แดงเยาวราช. สำหรับเกษตรกรหรือฟาร์มต่างๆที่สนใจนำ้เชื้อไว้ในการปรับปรุงพันธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณรงค์ สุ่มมาตย์ (เสี่ยแอ๊ด) โทร.085-2155895., คุณพรพนา สุ่มมาตย์ โทร..081-2851549

Sản phẩm